Skip to main content

jesus son of man

  เยซู บุตรแห่งมนุษย์

on going

คาลิล ยิบราน ⌈  แปลโดย มักดาเลนา  ⌋

นโลกของเรานี้ มีหนังสือประวัติบุคคล แบบที่คนอื่นเขียนถึง (Biographic) หรือแบบที่เจ้าตัวเขียนขึ้นเอง (Autobiographic) อยู่มากมาย  ทั้งแบบที่เขียนเน้นในรายละเอียด ข้อเท็จจริง หรือแม้กระทั่งที่เขียนโดยแต่งแต้มจินตนาการและความคิดฝันเพื่อเพิ่มสีสันให้แก่ตัวบุคคลนั้น ๆ

พระเยซูก็เป็นบุคคลหนึ่ง ที่ถูกผู้คนกล่าวถึงกันตลอดสองพันปีที่ผ่านมา บางคนเสนอเรื่องราวของพระองค์ในแง่มุมของพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ นักเทศน์แห่งคำสอนใหม่ นักปฏิวัติผู้เกรี้ยวกราด ผู้นำของคนทุกข์ยาก อาจารย์ผู้เมตตา  หรือแม้แต่หมอผีผู้ใช้เวทย์มนตร์ นักเล่นกลจอมหลอกลวง เลยไปถึงการเป็นหัวหน้าซาตานจากมุมมองของผู้ที่ไม่ชอบขี้หน้าพระองค์

แต่ทั้งหมดที่ว่ามาก็ใช่ว่าจะบรรยายถึงชีวิตทั้งครบของพระองค์ได้หมดสิ้น

"เยซู บุตรแห่งมนุษย์" ของ คาลิล ยิบราน ที่อยู่ในมือท่านนี้ก็นับเป็นหนังสือชีวประวัติบุคคลอีกเล่มหนึ่งที่หาญกล้าในการเปิดเผยชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ ของพระเยซูผู้เป็นที่รักของเราให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แน่นอนว่า ความพยายามของคาลิล ยิบรานในครั้งนี้ย่อมไม่บรรลุผลเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะตลอดห้วงชีวิตตลอด 33 ปีของชายหนุ่มธรรมดาแต่ทว่ายิ่งใหญ่ผู้นี้ “ยังมีเหตุการณ์อีกมากมายที่เขาได้กระทำ จนหากต้องบันทึกลงไว้หมด ก็คงไม่มีที่ในโลกนี้ พอที่จะบรรจุหนังสือที่บันทึกเรื่องราวเหล่านั้นไว้ได้” (ดู ยน.21:25)

แต่อย่างน้อย ความพยายามบวกกับความศรัทธาอันแรงกล้าของกวีเอกชาวเลบานอนผู้นี้ก็ได้สร้าง เยซู บุตรแห่งมนุษย์ ขึ้นเป็นงานชิ้นเอกประดับในบรรณพิภพ เพื่อจรรโลงใจและเปิดเผยเบื้องลึกในชีวิตของเยซู-ชายหนุ่มธรรมดาแต่ทว่ายิ่งใหญ่ผู้นี้ ให้กระจ่างชัดขึ้นต่อคนทั้งหลายในโลก.

รักและศรัทธา
สำนักพิมพ์คณะพระมหาไถ่

 

line mass